Zásady environmentálně šetrného podnikání


Při naší činnosti klademe důraz nejen na to, aby byla naše organizace společensky prospěšná, ale také na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Za tímto účelem využíváme níže uvedené environmentálně šetrné prostředky a technologie. Také při naší činnosti klademe důraz na šetrné zacházení s potřebnými využívanými zdroji.

Samotné zaměření výroby společnosti OK AQUALIGNUM s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu z přírodních materiálů nebo výrobků s přírodou úzce spojených.

Při výrobě a s tím souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:

(1.) Samotná budova společnosti je energeticky úsporná, pro vytápění vnitřních prostor je nainstalováno tepelné čerpadlo. Provozovna má průkaz energetické náročnosti (energetický štítek A).

(2.) Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:

  • recyklované tonery,
  • recyklované papíry pro tisk,
  • recyklovaný toaletní papír,
  • bioprodukty (mycí prostředky),
  • úsporné zářivky.

(3.) Třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.

(4.) Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Suroviny tvoří z hlavní části různě zpracovaná či surová dřevní hmota. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.

(5.) Dřevěný odpad poskytujeme zdarma v případě zájmu mateřským školám, aby jej žáci využili ke kreativním činnostem.

(6.) Máme k dispozici retenční nádrže na vodu, ve kterých zadržujeme vodu ze střechy a zpevněných ploch. Tato voda je využívána jako užitková.

(7.) Snažíme se o omezení spotřeby paliv.

(8.) Plánujeme realizaci výsadby zeleně v okolních prostorách naší budovy včetně zhotovení tzv. zelené střechy.

(9.) Procesy, podepřené papírovou dokumentací jsou ve větší míře přeneseny do oblasti zpracování elektronických dat a snižujeme tak spotřebu papíru. Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky.

(10.) Používáme moderní stroje, které jsou energeticky úspornější.

(11.) Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.

Seznámení zaměstnanců se zásadami environmentálně šetrného podnikání:

Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a jsou zveřejněny na nástěnce v budově a na webových stránkách společnosti.

Zaměstnanci dodržují zásady ekologicky šetrného chování i mimo své pracoviště, a to zejména při práci na zakázkách tzv. v terénu, kde se mj. chovají s ohledem přírodě a jejím zdrojům a snaží se o maximální soulad s okolní přírodou.