Projekty EU


      

Projekt ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB OK AQUALIGNUM CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016241

Cílem tohoto projektu je pořízení technologií pro poskytování uvedených služeb zemních prací a souvisejících činností.

 

Projekt TECHNOLOGIE PRO AQUALIGNUM CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020810

Společnost OK AQUALIGNUM s.r.o. hodlá tímto projektem posílit segment nabídky zahradní architektury o větší produkty, a to především velké zahradní altány a pergoly.

Projekt ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB OK AQUALIGNUM CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016241

Projekt je zaměřen na pořízení technologií pro poskytování služeb zemních prací a souvisejících činností.


Sociální podnik – OK AQUALIGNUM

Sociální podnik – OK AQUALIGNUM

Reg. č. projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000248

Projekt je zaměřen na podporu sociálního podnikání v oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami. Řeší problematiku začleňování osob dlouhodobě nezaměstnaných, po výkonu trestu a osob zdravotně znevýhodněných zpět na pracovní trh. OK AQUALIGNUM s.r.o. se snaží využít potenciál těchto osob. Cílem je jejich sociální integrace, stabilizace a začlenění na trh práce.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin (viz. výše) za účelem zvýšení jejich pracovních a sociálních kompetencí a začlenění těchto osob na trh práce.

Společnost OK AQUALIGNUM s.r.o. bude po dobu následujících pěti let směřovat v rámci realizace projektu "Sociální podnik - OK AQUALIGNUM" k plnění těchto cílů:

1) Zkvalitnění a rozšíření nabídky plastových a dřevěných komponentů do zahrad

  • a) Výstavba provozovny pro dokončování výroby a kompletaci zahradního nábytku a výrobu drobné zahradní architektury.
  • b) Navázání úzké spolupráce s odběrateli.
  • c) Realizace cílených marketingových aktivit.
  • d) Poskytování poradenství zákazníkům.

2) Naplňování obecně prospěšného cíle společnosti

  • a) Vytvoření pracovních míst pro osoby se ztíženým postavením na trhu práce.
  • b) Zajištění maximální kvality práce s cílovou skupinou.
  • c) Sdílení zkušeností a know-how z oblasti zaměstnávání osob z cílových skupin.

Podnikatelským záměrem je zřízení a provoz výrobny a kompletárny plastových komponentů pro vodní stavby a dřevěných výrobků do zahrad včetně drobné zahradní architektury. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.


Podpora osob v sociálním podniku OK AQUALIGNUM

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007892

Projekt řeší problém osob z cílové skupiny najít si vhodné zaměstnání, které by respektovalo jejich znevýhodnění a přistupovalo k nim dle jejich individuálních potřeb. Díky zaměstnání získají pracovní dovednosti a návyky a snadněji se uplatní na trhu práce. Vytvořením tří pracovních pozic v sociálním podniku OK AQUALIGNUM si tyto návyky a dovednosti osvojí a snadněji vstoupí na trh práce.